Disclaimer

Hoevebakkerij Forret doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken, maar geeft hiervoor geen garanties. Hoevebakkerij Forret kan bovendien niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Hoevebakkerij Forret garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Al het digitale materiaal, terug te vinden op deze website, mag niet zonder schriftelijke toestemming van Hoevebakkerij Forret worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Hoevebakkerij Forret.

Wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoevebakkerij Forret aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle rechten op de inhoud van de website met de domeinnaam zwarthof.be berusten bij Hoevebakkerij Forret, voorzover deze niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op https://hoevebakkerij.be.

Hoevebakkerij Forret aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Hoevebakkerij Forret, op welke manier dan ook.